Thống kê đầu đuôi miền Bắc - Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Miền Bắc XSMB

Thống kê đầu đuôi lô tô Miền Bắc

Thống kê đầu lô tô miền Bắc 30 lần mở thưởng gần đây

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
24-04-20241 lần1 lần4 lần0 lần3 lần7 lần7 lần0 lần3 lần1 lần
23-04-20244 lần5 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần6 lần
22-04-20243 lần1 lần4 lần3 lần1 lần3 lần4 lần1 lần3 lần4 lần
21-04-20242 lần2 lần3 lần4 lần1 lần2 lần1 lần4 lần4 lần4 lần
20-04-20241 lần1 lần4 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần4 lần6 lần
19-04-20241 lần5 lần4 lần2 lần3 lần5 lần0 lần4 lần1 lần2 lần
18-04-20243 lần2 lần1 lần2 lần5 lần4 lần2 lần2 lần2 lần4 lần
17-04-20243 lần2 lần3 lần2 lần5 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần
16-04-20241 lần7 lần1 lần1 lần1 lần4 lần5 lần2 lần4 lần1 lần
15-04-20244 lần1 lần5 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
14-04-20243 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần4 lần
13-04-20241 lần3 lần4 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần4 lần
12-04-20240 lần4 lần5 lần2 lần1 lần3 lần0 lần3 lần5 lần4 lần
11-04-20241 lần1 lần2 lần3 lần3 lần5 lần2 lần2 lần5 lần3 lần
10-04-20242 lần2 lần4 lần3 lần3 lần4 lần4 lần4 lần0 lần1 lần
09-04-20240 lần6 lần4 lần1 lần1 lần2 lần8 lần1 lần1 lần3 lần
08-04-20243 lần4 lần2 lần2 lần2 lần3 lần5 lần2 lần1 lần3 lần
07-04-20241 lần3 lần4 lần4 lần2 lần2 lần5 lần3 lần1 lần2 lần
06-04-20244 lần1 lần3 lần1 lần6 lần2 lần1 lần3 lần2 lần4 lần
05-04-20243 lần8 lần2 lần2 lần1 lần0 lần3 lần3 lần1 lần4 lần
04-04-20242 lần1 lần2 lần1 lần4 lần3 lần2 lần3 lần4 lần5 lần
03-04-20244 lần4 lần2 lần6 lần1 lần0 lần2 lần3 lần1 lần4 lần
02-04-20244 lần1 lần2 lần1 lần2 lần5 lần4 lần2 lần5 lần1 lần
01-04-20244 lần3 lần0 lần3 lần2 lần5 lần2 lần1 lần2 lần5 lần
31-03-20244 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần5 lần2 lần
30-03-20241 lần2 lần5 lần4 lần4 lần4 lần3 lần1 lần0 lần3 lần
29-03-20242 lần3 lần2 lần1 lần4 lần3 lần5 lần2 lần3 lần2 lần
28-03-20243 lần2 lần3 lần0 lần1 lần3 lần2 lần2 lần6 lần5 lần
27-03-20242 lần5 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần5 lần5 lần1 lần
26-03-20243 lần5 lần3 lần3 lần2 lần2 lần0 lần3 lần4 lần2 lần
Tổng70
91
90
64
70
90
83
75
83
94

Thống kê đuôi lô tô miền Bắc 30 lần mở thưởng gần đây

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
24-04-20244 lần3 lần5 lần2 lần5 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
23-04-20241 lần5 lần4 lần1 lần1 lần1 lần5 lần4 lần5 lần0 lần
22-04-20241 lần3 lần3 lần6 lần2 lần4 lần3 lần1 lần1 lần3 lần
21-04-20244 lần4 lần5 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần0 lần4 lần
20-04-20244 lần1 lần3 lần4 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần7 lần
19-04-20242 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần4 lần2 lần2 lần4 lần
18-04-20241 lần4 lần1 lần2 lần4 lần3 lần6 lần3 lần1 lần2 lần
17-04-20246 lần3 lần1 lần2 lần4 lần0 lần1 lần4 lần2 lần4 lần
16-04-20243 lần5 lần5 lần3 lần2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần
15-04-20241 lần3 lần1 lần5 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần6 lần
14-04-20245 lần5 lần3 lần0 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần4 lần
13-04-20248 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
12-04-20244 lần2 lần2 lần6 lần1 lần1 lần3 lần5 lần1 lần2 lần
11-04-20244 lần3 lần3 lần7 lần0 lần1 lần3 lần1 lần4 lần1 lần
10-04-20241 lần1 lần8 lần2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần3 lần
09-04-20245 lần1 lần1 lần1 lần4 lần2 lần3 lần3 lần4 lần3 lần
08-04-20244 lần2 lần3 lần4 lần2 lần4 lần1 lần4 lần1 lần2 lần
07-04-20242 lần1 lần2 lần1 lần5 lần4 lần2 lần5 lần1 lần4 lần
06-04-20242 lần6 lần3 lần4 lần0 lần2 lần1 lần0 lần4 lần5 lần
05-04-20244 lần2 lần2 lần3 lần1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần6 lần
04-04-20243 lần5 lần3 lần1 lần0 lần2 lần3 lần1 lần6 lần3 lần
03-04-20241 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần7 lần
02-04-20241 lần2 lần4 lần1 lần3 lần4 lần3 lần4 lần2 lần3 lần
01-04-20243 lần0 lần5 lần5 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần5 lần
31-03-20241 lần5 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần5 lần3 lần4 lần
30-03-20244 lần5 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần4 lần0 lần3 lần
29-03-20242 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần6 lần1 lần6 lần
28-03-20245 lần2 lần2 lần3 lần1 lần4 lần4 lần1 lần3 lần2 lần
27-03-20240 lần1 lần1 lần0 lần4 lần4 lần4 lần4 lần4 lần5 lần
26-03-20243 lần3 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần6 lần
Tổng89
88
90
79
61
70
77
80
68
108

Xem thống kê đầu đuôi miền Bắc trong 5,10,15,30,60,90,100 ngày giúp bạn sẽ nắm được số lần xuất hiện của đầu, đuôi trong từng lần quay, những đầu - đuôi - tổng nào về nhiều nhất, ít nhất, đầu/đuôi câm cùng số liệu tổng hợp số lần về của đầu/đuôi đó trong toàn bộ chu kỳ đang xét.